Начало

Карнобат – град в Югоизточна България.

Област Бургас и дори разположен на еднакво разстояние между Бургас, Сливен и Ямбол. Към дата Декември, 2004 година, градът е на 47-мо място по население в България и трето в област Бургас. За да сме точни, Карнобат се намира на 50км от Бургас. През града минава главният път София – Бургас. Карнобат е една от най-натоварените железопътни гари в България, като на ден на нея спират повече от 30 влака с разпределение Бургас, Варна, София и други. Железопътният възел в града свързва Южна и Северна България.

 

карнобат

 

Релефът в Карнобат е предимно равнинен.

Долините на реките Мочурица и Русокастренска прорязват релефа на града. На територията на общината няма труднодостъпни райони, като в северната част се издигат две вериги от сравнително ниски (500-600 метра) хълмове. На юг теренът преминава в равнина, изолирани хълмове и теренни гънки и прелива в Карнобатска котловина. Ако искате да разгледате малко забележителности, може да започнете от юг с Хисарските възвишения.
Почвите в общината са – изслужени смолници, изслужено канелени и алувиални. От гледна точка на полезни изкопаеми, Карнобат е сравнително бедна община. Там може да срещнете – пясък, торф и глини. Карнобат е разположен в преходно-континентална климатична област. Климата се формира под влиянието на океански въздушни маси, запад и северозапад на континентални от североизток. Средната годишна температура на въздуха е 11.4 градуса. Района се определя с мек климат и благоприятен за развитие на селското стопанство.

Карнобат има две реки – Мучурица и Русокастренска.

Двете реки са с малък дебит, повърхностния отток се формира предимно от дъждовните води, което води до силно изпаряване през горещия сезон. На много места има изградени язовири и микроязовири (около 80), които биват използвани за напояване и риболов.
Кварталите в града са:
– Красно село
– Възраждане
– Европейски
– Центъра
– Циганската махала
– Дадаков
– Извор.

Karnobat.info © 2017 Frontier Theme